Czy wynagrodzenie małżonka jest kosztem podatkowym ?

Zgodnie z obecnymi uregulowaniami oraz przepisami ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, wprost wyłącza z kosztów podatkowych wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej także małżonków i małoletnich dzieci wspólników (w art. 23 ust. 1 pkt. 10).