Inne Usługi

  • Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do KRS, urzędu skarbowego, ZUS
  • Pomoc i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym również dla obcokrajowców
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
  • Wyprowadzanie rozliczeń z ZUS
  • Rozliczenia projektów unijnych
  • Sporządzanie przewidzianych przepisami sprawozdań finansowych i statystycznych (GUS, NBP)
  • Przygotowywanie danych do deklaracji INTRASTAT