Usługi dodatkowe

 • Wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • Wyprowadzanie zaległości ZUS,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Przygotowywanie  dokumentów rejestrowych (US, GUS, ZUS, KRS),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dla podmiotów zewnętrznych,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28),
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych/leasingowych,
 • Sporządzanie deklaracji PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 •  Tworzenie zakładowego planu kont
 • Opracowanie regulaminu wynagrodzeń
 • Przygotowywanie wniosków o kredyt
 • Leasing