Usługi kadrowe:

  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Prowadzenie teczek osobowych (m.in. ewidencja urlopów, zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie)
  • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Rozliczenia z ZUS
  • Sporządzenie rocznych informacji o dochodach