Usługi księgowe:

  • Prowadzenie wszelkich rodzajów księgowości
  • Księgi handlowe
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Rozliczenia roczne PIT, CIT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych
  • Bieżące konsultacje finansowo – podatkowe